AVÍS LEGAL

Mateo S.A. amb NIF. A08537649, domiciliada al Passeig Can Feu, 82 – 88 08205 - Sabadell. Telèfon: 937267999 Correu electrònic: info@aceitesmateo.com Termes i Condicions d’ús:

Política de Privacitat.

La política de privacitat del lloc www.aceitesmateo.com informa als usuaris d’aquesta página web.

L’accés a la web de Mateo S.A. i la seva información comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per aixó us recomanem que llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la información i els serveis que ofereix la web de Mateo S.A. i fer-ne ús.

Mateo S.A., garantiza el compliment de la protección de dades de carácter personal, així com la implantació de les mesures de seguretat recullides en el nou reglament general de protección de dades (RGPD) 2016/679 del Parlament i del Consell.

L’usuari ha de realizar un ús lícit de la present página web i els seus serveis d’acord amb els presents termes i condicions d’us i a la legalitat vigent.

Mateo S.A. podrá modificar unilateralment el termes i condicions d’us d’aquesta página web mitjancant la publicació d’aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix momento de la seva publicació. Aquestes modificacions podrán ser comunicades personalment als usuaris registrats quan suposin una variació en les condicions establertes, en relació amb la seva condició d’usuari.

Navegació

Mateo S.A. no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la Pàgina Web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteis que el contingur o programari a què pugui accedir-se a través de la Pàgina Web, estigui lliure d’error o causi cap dany. En cap cas, Mateo S.A. será responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-se però no limitant-se, al ocasionats, als sistemes informatics o els provocats per la introducció de virus.

Mateo S.A. no es fa responsable del danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l’usuari navega per ella.

Accés i seguretat.

Com a norma general, la utilització de la web www.aceitesmateo.com no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant aixó, en aquells supòsits en que l’usuari comuniqui les dades personals a Mateo S.A. aquesta entitat en garanteis la confidencialitat, com a també el compliment de tota la normativa anteriorment esmentada (o aquella que la pugui complementar o substituir), per la qual cosa, adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mentenir el nivel de seguretat requerit.

Les dades que Mateo S.A. sol-liciti o els usuaris serán tractades amb conformitat al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

  • Amb la finalitat de mantener informat a l’usuari sobre novetats en l’àmbit del servei que ofereix l’empresa.
  • Amb la finalitat de desenvolupar accions i campanyes aixi com informar de les mateixes en relació als serveis que ofereix Mateo S.A. recollides a la página web.

Segons els art. 5 i 6 de la LOPD,aquestesdades formaran part d’un fitxer automatitzat, que ha estat inscrit en el Registre General de Portecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). De conformitat al Reglament del Parlament Europeu i del Consell 2016/679 RGPD l’usuari podrà accedir, rectificar i cancel.lar les seves dades en qualsevol momento mitjancant comunicación escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adrecada a Mateo S.A. a: Passeig Can Feu, 82 – 88 08205 – Sabadell o al correu electrònic: info@aceitesmateo.com

Contenguts.

Mateo S.A. realitza els màxims esforcos per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web. Mateo S.A. no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web.

La información que apareix en la Pàgina Web és la vigent en la data de la seva última actualització. Mateo S.A. no es fa responsable de l’actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa.

No es podrá alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l’Usuari. Mateo S.A. es reserva la facultat d’efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús d’aquesta facultat en qualsevol momento i sense previ avís.

Mateo S. A. es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús de la Pàgina Web, incloent el present Avís Legal.

Propietat Intel-lectual i Industrial

El nom del domini www.aceitesmateo.com és propietat de Mateo S.A. La página web www.aceitesmateo.com en la seva otalitat, incloent el seu Disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pel usuaris, texts. Continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi Font, documentació, aixi com tots els drets de propietat intel.lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyan a Mateo S.A.

En concret, queda prohibida la reproducció, la transformació, distribucio, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació del continguts d la página web www.aceitesmateo.com ,sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de diriger-se a l’entitat.

Mateo S.A. es reserva la possibilitat d’exercir les accions jusicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel.lectual i industrial.

Hipervincles.

La página Web podrá incorporar enllacos d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de què Mateo S.A. no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l’existència de relació entre Mateo S.A. i el titular de la página web a què dit hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. Mateo S.A. tampoc será responsable de la licitud dels continguts o abocaments en la mateixa.

Qualsevol altra página web tindrà prohibida la incorporació d’un hipervincle a la Pàgina Web de Mateo S.A., sense la seva expressa autorització. En tot cas, aquesta autorització implicarà que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de Mateo S.A. de la propia Pàgina Web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta.

Mateo S.A. retitarà qualsevol enllac, en quant tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il.licitud del seu contingut o que des dels mateixos es lesions béns o drets d’un tercer.

Jurisdicció Competent.

Per la resolución de qualsevol qüestió, divergencia, conflicto o problema que pogués suscitar sobre la interpretació, aplicación i compliment de la present política, amb la renuncia de forma expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari i sense perjudici de la competencia què resulti pel Ministeri de Llei, l’usuari es sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutgats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.

POLÍTICA DE COOKIES

E lloc web de www.aceitesmateo.com pot utilizar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envía a l’ordinador de qui accedeix a la página) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, carácter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficac la transmissió. Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de carácter personal i ni s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.

Mitjancant l’ús de les cookies és posible que el servidor, on es trova la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzill, permetent, per exemple, l’acces dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, o información. S’utilitzen tambè per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progres i nombre d’entrades.

Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, només informen al sistema de la configuración escollida per l’usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l’usuari ho desitja, por denegar tot cookie es de l’opció adequada del seu propi navegador.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal.lació al disc dur.