Logística i instal·lacions

Logística i instal·lacions

Gràcies a la introducció de les noves tecnologies Aceites Mateo disposa d'un procés de preparació avançat: Des de l'elecció de la matèria primera, passant pels processos d'emmagatzematge i envasament optimitzats per obtenir un producte de màxima qualitat.

Aceites Mateo ha treballat dur des dels seus inicis per aconseguir que els seus clients puguin tenir els productes sol·licitats en temps record. Això és possible ja que en un radi de 25 km compten amb qualsevol tipus de transport, per fer arribar la mercaderia a temps tant a nivell nacional com a internacional.